Vybavenie bytových domov a ich spoločných priestorov

Konštrukčný systém

kombinovaný nosný systém - železobetónové steny a stĺpy, monolitické železobetónové stĺpy

Obvodový plášť

zatepľovací systém minerálna vlna hrúbky 150 mm, vysoko paropriepustná fasádna omietka so samočistiacou schopnosťou

Deliace medzibytové priečky a stropy

medzibytové deliace konštrukcie - železobetónové hrúbky 250 mm, stropy - železobetónové monolitické dosky, svetlá výška obytných miestností 2,60 m, priečky a stropy s povrchovou úpravou - omietka s náterom bielej farby

Schodiská

železobetńová nosná konštrukcia oddilatovaná od bytových priestorov s oceľovým zábradlím

Výťahy

osobný výťah, nosnosť 675 kg/ 9 osôb, kabínové dvere automatické stranové

Garáže, parkovacie státia

sekcionálna priemyselná brána na diaľkový ovládač, ovládanie pre každé parkovacie státie, epoxidová podlaha

Vstupné brány

hliníkové exteriérové vstupné dvere so systémom audio vrátnika

Spoločné chodby

keramická dlažba

Vonkajšie spoločné nespevnené plochy

siaty trávnik s parkovou výsadbou

Vonkajšie spoločné spevnené plochy

chodníky betónová dlažba, vonkajšie parkovacie miesta a vnútro-areálová cesta asfaltový povrch

Ďalšie vybavenie

oddychová zóna - detské ihrisko s hojdačkami a šmýkľavkou, workout ihrisko a priestor pre oddych s lavičkami,  odpadové hospodárstvo s kontajnerovými stojiskami na komunálny a separovaný odpad uzamykateľné, spoločný gril

Staviteľ si vyhradzuje právo na materiálové, technické a technologické úpravy projektu. Pri týchto zmenách budú dodržané všetky požiadavky na kvalitu a technické, alebo technologické riešenia v súlade s príslušnými STN.

Kúpa bytu v rezidencii Bella Vita vám prinesie okrem pekného bývania aj ďalšie výhody