Vybavenie bytu v prevedení štandard

Vstupné dvere

protipožiarne, plné, bezpečnostná trieda 3, panoramatický priezor, oceľová zárubňa

Interiérové priečky

murované hrúbky 115 mm - 140 mm

Povrchy stien

kúpeľňa - dlažba na podlahe a obklad všetkých stien do výšky dverí, toaleta - dlažba na podlahe a obklad za umývadlom a za toaletou do výšky inštalačnej predsteny, ostatné obytné miestnosti - omietka, náter bielej farby

Vykurovanie a teplá úžitková voda

centrálna kotolňa pre každú sekciu bytového domu, podlahové vykurovanie v celom byte, v kúpeľni vykurovací rebrík, individuálne meranie spotreby prostredníctvom meracieho zariadenia

Elektroinštalácia

silnoprúdová elektroinštalácia - zásuvky 230 V umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach bytu, v kuchyni a kúpeľni, vývody pre osvetlenie vyvedené v každej miestnosti a ukončené svorkami, pre kuchynskú linku vyvedené prívody 230 V/16 A pre pripojenie spotrebičov

slaboprúdová elektroinštalácia - slaboprúdové bytové rozvádzače pripojené na spoločné dátové, telefónne a internetové pripojenie objektu optickým vláknom a koaxiálnym káblom, televízne a dátové rozvody v obývacej izbe

Vzduchotechnika

v obývacej časti vetranie prostredníctvom rekuperácie, odvetranie priestorov kúpeľní a toalety cez samostatný odvod s ventilátorom, v kuchyni možnosť pripojenia cirkulačného digestora

Okná a balkónové dvere

plastová okenná konštrukcia s izolačným trojsklom, vonkajší parapet - hliník, vnútorný parapet - plast

balkónové dvere otváravo sklopné,  5. NP posúvne

Interiérové dvere

jednokrídlové, hladké, plné, fólia podľa vzorkovníka, obložková zárubňa, kovanie podľa vzorkovníka

Podlahy

obytné miestnosti - laminátová podlaha podľa vzorkovníka, prechodové lišty v príslušnom dekóre a obvodové lišty štandardne v bielom dekóre

kúpeľňa, toaleta - dlažba podľa vzorkovníka

Zariaďovacie predmety zdravotechniky

vaňa dĺžky 1600 mm / sprchový kút podľa typu bytu, konzolové WC s podomietkovým modulom, nezapustené umývadlo v kúpeľni a toalete, stojánkové zmiešavacie batérie

Lodžie a terasy

podlahy na lodžiách - mrazuvzdorná keramická dlažba, kovové zábradlie

podlahy na terasách v bytoch na 5. NP betónová dlažba na terčoch, kovové zábradlie, deliace betónové kvetináče s možnosťou výsadby rastlín medzi terasami

Predzáhradky

v bytoch s predzáhradkou - štrkový násyp pri sokli bytového domu, povrchová úprava predzáhradky - siaty trávnik s možnosťou doplatenia betónovej plochy pre účely terasy, oplotenie z pohľadového betónu v kombinácii s gabiónovými košmi ukončené betónovým kvetináčom, deliace nízke poplastované ploty medzi jednotlivými predzáhradkami

Pivničné kobky

ku každému bytu prislúcha jedna pridelená pivničná kobka, priestory kobiek budú oddelené murovanými tvarovkami v kombinácii s ťahokovom pri strope, pivničné kobky budú samostatne uzamykateľné s plnými dverami v oceľovej zárubni, podlahy budú betónové s protiprašným náterom

Staviteľ si vyhradzuje právo na materiálové, technické a technologické úpravy projektu. Pri týchto zmenách budú dodržané všetky požiadavky na kvalitu a technické, alebo technologické riešenia v súlade s príslušnými STN.

Kúpa bytu v rezidencii Bella Vita vám prinesie okrem pekného bývania aj ďalšie výhody